Rozpoczęliśmy współpracę z Caspian European Club

Wrzesień 21 2017

Caspian European Club to największa i jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się organizacja regionalnych, która skupia ponad 5000 firm członkowskich i organizacji z 50 krajów na całym świecie.
Caspian Business Club powstał w czerwcu 2002 roku dzięki aktywnemu zaangażowaniu w działalność Grupy Kaspian Energy International Media Group oraz przy wsparciu największych koncernów naftowo-gazowych działających w regionie Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego.
Ilham Alijew, Prezydent Republiki Azerbejdżanu, od chwili powstania był przewodniczącym Caspian Business Club.

 

 

Oficjalna strona Kaspian European Club (Caspian Business Club)www.caspianenergy.org
Podstawowe cele Caspian European Club:
– pozyskiwanie przychodu z sektora energetycznego w celu rozwoju pozostałych sektorów w regionie
– stworzenie warunków na poziomie informacyjnym w celu opracowania wspólnego programu w takich dziedzinach, jak: gospodarka, energetyka, cła, ochrona środowiska itd.
– systematyczna analiza problemów przedstawicieli handlowych na poziomie zagranicznym i lokalnym oraz raportowanie o bieżącej sytuacji do Prezydenta, rządu, parlamentu i podmiotów rządowych odpowiedzialnych za blok gospodarczy;
– promocja biznesu oraz wdrażanie programów mających na celu ukazanie korzystnego klimatu inwestycyjnego
– wdrażanie różnych projektów informacyjnych o znaczeniu regionalnym;
– utrzymanie dialogu między instytucjami rządowymi a sektorem prywatnym w ramach forów biznesowych, okrągłych stołów i grup roboczych;
– wspieranie i rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie informacyjnym;
– wspieranie i promowanie projektów ekologicznych oraz projektów na rzecz energii alternatywnej na poziomie informacyjnym;
– wspieranie projektów na rzecz rozwoju i wprowadzania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych
– promowanie przedsiębiorstw regionu Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego w krajach europejskich