AGH заключила соглашение о сотрудничестве с азербайджанским учреждением высшего образования инженерно-технического персонала

August 02 2017

27 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w obecności prezydentów Polski i Azerbejdżanu Akademia Górniczo-Hutnicza podpisała porozumienie o współpracy ze Szkołą Wyższą Państwowego Przedsiębiorstwa Naftowego Republiki Azerbejdżanu w Baku (Baku Higher Oil School of the State Oil Company of Azerbaijan Republic – BHOS).

W imieniu AGH porozumienie podpisał Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Jerzy Lis. BHOS reprezentował Rektor uczelni prof. Elmar Gasimov.

Celem porozumienia jest rozwijanie współpracy akademickiej, edukacyjnej i naukowej oraz propagowanie wzajemnego zaufania pomiędzy uczelniami. Obszary przyszłej współpracy obejmują: wymianę studentów, współpracę partnerską w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ oraz innych programów edukacyjnych i badawczych wspieranych przez lokalne i międzynarodowe organizacje, współpracę w ramach programów kształcenia ustawicznego zapewniających udział pracowników w odpowiednich szkoleniach, warsztatach, stażach i szkoleniach przekwalifikujących, opracowanie łączonych programów studiów oraz podejmowanie wspólnych działań badawczych, przede wszystkim w zakresie energetyki odnawialnej i technologii informacyjnych.

BHOS jest uczelnią publiczną założoną w 2011 r. na mocy dekretu Ilhama Alyieva, prezydenta Republiki Azerbejdżanu. Kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów w różnorodnych sektorach energetyki. Kończąca tę szkołę wyższą kadra inżynierska odpowiada wymogom współczesnego rynku pracy.

źródło: http://www.agh.edu.pl/info/article/agh-zawarla-porozumienie-o-wspolpracy-ze-szkola-wyzsza-panstwowego-przedsiebiorstwa-naftowego-republ/

fot. Krzysztof Sitkowski, Kancelaria Prezydenta RP

Write a Reply or Comment