W Azerbejdżanie zostaną uruchomione nowe zakłady farmaceutyczne

Grudzień 17 2018
Azerbejdżański Park Przemysłowy Pirallakhi może stać się ważnym ośrodkiem lokalnej produkcji
farmaceutyków – powiedział Tobias Baumann, dyrektor niemiecko-azerbejdżańskiej izby handlowej.
On także zauważył, że niemieckie firmy farmaceutyczne są zainteresowane tym sektorem i obserwują
rynek Azerbejdżanu, rozważając ewentualne wejście na rynek w latach 2019-2020. Baumann dodał,
że Niemcy, wraz ze Szwajcarią i Turcją, są uważane za najważniejsze kraje dostarczające wyroby
farmaceutyczne na świecie.
Należy zauważyć, że w tym roku Azerbejdżan planuje produkować produkty farmaceutyczne o
wartości 1,3 miliona manatów. W kolejnych latach produkcja tego produktu zostanie rozszerzona. Tak
więc, w 2020 roku, wielkość produkcji wyniesie 38,8 miliona manatów, w 2021 – 39,5 miliona
manatów, w 2022 – 40,2 miliona manatów.